ĐỊA CHỈ – SỐ NHÀ – CĂN HỘ – KHU DÂN CƯ
(ADDRESS – HOME NUMBER – NUMBER OF APARTMENT – RESIDENTIAL AREA)

SỐ LƯỢNG MÁY LẠNH
(NUMBER OF REFRIGERATOR)

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ
(CONTACT PHONE NUMBER)

GHI CHÚ
(NOTE)

Gọi Ngay 0859.292.350

Gọi Ngay 0859.292.350

Gọi Ngay 0859.292.350

Gọi Ngay 0859.292.350